Spoedgevallen
  • LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES 112
  • VERWONDINGEN OF
    SPOEDEISENDE KLACHTEN 0492-462200
  • BUITEN KANTOORTIJDEN 088-8765151
Meer Informatie
menu

Ouderenzorg

Binnen onze huisartsenpraktijk bieden we een aanvullend zorgaanbod voor ouderen in de thuissituatie. Het doel hiervan is om de zorg voor en rondom een oudere zo goed mogelijk te organiseren zodat zij op een veilige en verantwoorde manier thuis kunnen wonen en zelfredzaam kunnen blijven. Op verschillende vlakken kunnen zich problemen (gaan) voordoen: op lichamelijk, geestelijk of maatschappelijk gebied, in de zelfzorg of in de communicatie.

Hoe gaat dit in zijn werk? Als u bij uw huisarts of verpleegkundig specialist op het spreekuur komt en er bestaat een vermoeden dat er op bepaalde vlakken problemen bestaan (of kunnen gaan voordoen), wordt er in overleg met u gevraagd een gespecialiseerde wijkverpleegkundige ouderenzorg in te schakelen om u thuis te bezoeken. Aan de hand van een vragenlijst zal de wijkverpleegkundige verschillende zaken met u bespreken, zoals uw gezondheid, medicijn gebruik en eetgewoonten. Maar ook hoe actief en mobiel u bent, of u wel eens dingen vergeet en of u zich wel eens eenzaam voelt. Ook de veiligheid in en rond het huis komt tijdens het gesprek aan de orde. Zo zijn we er vroeg bij als iets minder goed gaat.

Tijdens het gesprek kan de wijkverpleegkundige u adviezen geven over bijvoorbeeld hulpmiddelen om het zelfstandig wonen gemakkelijker te kunnen maken. Het kan ook zijn dat er een afspraak met u gemaakt wordt voor een tweede bezoek om op een aantal onderwerpen wat dieper in te gaan. Het eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Wat gebeurt er na het gesprek? De wijkverpleegkundige bespreekt de uitkomsten van het gesprek met de verpleegkundig specialist. Samen wordt bepaald of er verdere begeleiding of inzet van andere zorgverleners nodig is, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, een fysiotherapeut, een diëtist of welzijnsorganisatie. Uiteraard wordt de samenwerking met andere zorgverleners met u besproken.

Zijn er kosten aan verbonden? Er zijn geen kosten aan verbonden. Er vindt geen verrekening met uw eigen risico plaats voor het bezoek van de wijkverpleegkundige ouderenzorg. Indien er aanvullend onderzoek, zoals laboratorium onderzoek of therapie (bijvoorbeeld fysiotherapie) nodig is wordt wel uw eigen risico aangesproken.

Telefoonnummers

Praktijk: 0492-462200

Dit nummer is voor de normale telefonische contacten op werkdagen van 08:00 – 17:00 uur.
• afspraken
• overleg
• informatie

Spoed Overdag: 0492-462200, keuze 0 in het menu

(werkdagen 08:00 – 17:00 uur) Heeft u zeer dringend medische hulp nodig, dan kunt u op werkdagen gebruik maken van dit nummer. U krijgt dan direct een assistente aan de lijn.

Spoed Avond-Weekend-Nacht: 088-8765151

(avond na 17:00 uur/nacht tot 08:00 uur/weekend/feestdag).

Indien u in de avond, nacht, in het weekend of op een feestdag dringend medische hulp nodig heeft, kunt u gebruik maken van dit nummer en een afspraak maken met een waarnemend huisarts van de Spoedpost Helmond.

Chronische herhaalmedicatie: 0492-451616

Op dit nummer van de Apotheek Beek en Donk kunt u uw herhaalmedicijnen bestellen. Aanvragen van herhaalmedicatie kan telefonisch of via de website van de apotheek. Herhaalrecepten kunt u in principe de dag na bestellen in de apotheek ophalen. Mocht u de medicatie toch dezelfde dag nodig hebben, neem dan contact op met de apotheek.

U kunt uw medicatie tot 18.00 uur bestellen. Krijgt u uw medicijnen liever thuisbezorgd? Dat kan ook, de apotheek biedt een gratis bezorgservice binnen Laarbeek.

Adresgegevens
Burgemeester v.d. Weidenlaan 13
5741 AR
Beek en Donk

Alles over
GEZONDHEID & ZIEKTE