Spoedgevallen
  • LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES 112
  • VERWONDINGEN OF
    SPOEDEISENDE KLACHTEN 0492-462200
  • BUITEN KANTOORTIJDEN 088-8765151
Meer Informatie
menu

Problemen in het gezin, kindermishandeling of huiselijk geweld

12 januari 2021

Kindermishandeling of huiselijk geweld is als iemand een kind of volwassene iets aandoet waardoor het lijdt. Voorbeelden zijn verwaarlozing en het zien of horen van geweld in huis.  Met zorgen over problemen in uw gezin kunt u bij de huisarts terecht. De dingen waar u met uw huisarts over praat, mag uw huisarts niet zomaar doorvertellen aan anderen. Dit heet beroepsgeheim. De huisarts gaat samen met u bekijken welke hulp uw gezin nodig heeft. Ook als jongere kun je naar je huisarts als er thuis problemen zijn.  https://www.thuisarts.nl/kindermishandeling

Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen die schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Maar de afweging of en hoe er actie wordt ondernomen, is vaak niet eenvoudig. Je ziet signalen, maar zou het echt zo ernstig zijn? En rechtvaardigt dit ingrijpen van buitenaf? Hoe kun je de band met het gezin zoveel mogelijk in stand houden, hulp organiseren en als dat nodig is toch ook tijdig melden? 

De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de bijbehorende stappenplannen kindermishandeling en volwassenengeweld helpen onze artsen bij het maken van deze afwegingen. De code helpt u ook om af te wegen wanneer een melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld is aangewezen.

In de meldcode is ook uitdrukkelijk de kindcheck opgenomen. Artsen moeten bij volwassen patiënten met bijvoorbeeld ernstige psychische problemen of zware verslaving standaard nagaan of zij verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van minderjarigen, de zogenaamde kindcheck. In dat geval moet de arts het aantal en de leeftijd van deze kinderen vastleggen in het medisch dossier en de stappen van de meldcode Kindermishandeling volgen.

 

Terug naar overzicht

Telefoonnummers

Praktijk: 0492-462200

Dit nummer is voor de normale telefonische contacten op werkdagen van 08:00 – 17:00 uur.
• afspraken
• overleg
• informatie

Spoed Overdag: 0492-462200, keuze 0 in het menu

(werkdagen 08:00 – 17:00 uur) Heeft u zeer dringend medische hulp nodig, dan kunt u op werkdagen gebruik maken van dit nummer. U krijgt dan direct een assistente aan de lijn.

Spoed Avond-Weekend-Nacht: 088-8765151

(avond na 17:00 uur/nacht tot 08:00 uur/weekend/feestdag).

Indien u in de avond, nacht, in het weekend of op een feestdag dringend medische hulp nodig heeft, kunt u gebruik maken van dit nummer en een afspraak maken met een waarnemend huisarts van de Spoedpost Helmond.

Chronische herhaalmedicatie: 0492-451616

Op dit nummer van de Apotheek Beek en Donk kunt u uw herhaalmedicijnen bestellen. Aanvragen van herhaalmedicatie kan telefonisch of via de website van de apotheek. Herhaalrecepten kunt u in principe de dag na bestellen in de apotheek ophalen. Mocht u de medicatie toch dezelfde dag nodig hebben, neem dan contact op met de apotheek.

U kunt uw medicatie tot 18.00 uur bestellen. Krijgt u uw medicijnen liever thuisbezorgd? Dat kan ook, de apotheek biedt een gratis bezorgservice binnen Laarbeek.

Adresgegevens
Burgemeester v.d. Weidenlaan 13
5741 AR
Beek en Donk

Alles over
GEZONDHEID & ZIEKTE