Spoedgevallen
  • LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES 112
  • VERWONDINGEN OF
    SPOEDEISENDE KLACHTEN 0492-462200
  • BUITEN KANTOORTIJDEN 088-8765151
Meer Informatie
menu

Vraag & Antwoord

Algemeen

1. Weet wat u wilt vragen en wat u verwacht, schrijf dat van tevoren op. Als u alleen benoemd wat de klacht is, dan weet de arts niet wat uw verwachting is.

2. Bedenk van tevoren altijd: waarom kom ik nu, met deze klacht, naar deze dokter. Doe dat ook bij controleafspraken: komt u alleen omdat het moet, of heeft u zelf ook nog vragen?

3. Wees altijd eerlijk. Als u bijvoorbeeld bepaalde medicijnen niet neemt, zeg dat dan en leg ook uit waarom. Overdrijf of bagatelliseer uw klacht niet; onjuiste informatie kan leiden tot onjuiste behandeling.

4. Wees redelijk in uw vragen. Bespreek open wat u van de arts verwacht, maar ga niets eisen. Een slechte verstandhouding is voor beide partijen onprettig en komt de zorg niet ten goede. Probeer u in te leven in de rol van de arts, dat verwacht u omgekeerd ook.

5. Weet welke medicijnen u slikt (ook die niet zijn voorgeschreven), welke ziekten en behandelingen u in het verleden hebt gehad of nog hebt, voor welke stoffen u allergisch bent.

6. Vermeld bijzonderheden desnoods ongevraagd: dat u zwanger wilt worden, dat een middel eerder bijwerkingen heeft gegeven, dat er bepaalde erfelijke ziekten in de familie voorkomen, dat u recentelijk in de tropen bent geweest et cetera. Bedenk voorafgaand aan een consult welke informatie belangrijk kan zijn voor de arts.

7. Neem iemand mee. Twee horen meer dan één en de ander kan bijvoorbeeld aantekeningen maken, zodat u zich kunt concentreren op het gesprek.

8. Spaar geen vragen op. Als u meerdere vragen heeft, geef dat dan bij het begin van het consult aan, de arts kan er dan rekening mee houden. Plan zo nodig een dubbel consult in overleg met de assistente.

9. Controleer aan het eind van het consult of u de arts goed begrepen heeft. Geef in uw eigen woorden aan wat u denkt dat er aan de hand is en wat gaat gebeuren. Als dit niet klopt dan kan de arts daar direct op in gaan.

10. Ga uit van de volgende regel: de arts schiet tekort als ik de uitleg niet snap, maar ik ben zelf verantwoordelijk om te zeggen dat ik het niet kan volgen.

Helaas kunt u bij uw huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen af te leggen over eigen patiënten. Wel kunt u ons vragen een afschrift van uw medisch dossier te maken. Daarin staan de belangrijkste feiten over uw gezondheidstoestand vermeld. Vervolgens kan een arts waarbij u niet onder behandeling staat deze feiten onafhankelijk beoordelen. Ook kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf ook voldoende is.

Wij zijn er ook niet blij mee en zouden u het liefst gewoon iedere keer uw medicatie in het oude vertrouwde doosje geven. Echter de apotheken zijn gebonden aan bepaalde merken. De zorgverzekeraars bepalen (onafhankelijk van elkaar) welke fabrikant bijvoorbeeld een bepaalde bloeddrukmedicijn mag leveren. Als de apotheek medicijnen van een andere fabrikant levert, zult u deze, als patiënt, (deels) zelf moeten betalen. Deze maatregel is in het leven geroepen om de gezondheidszorg goedkoper te maken. Dit is het preferentiebeleid. Voor vragen omtrent uw geleverde medicijnen verwijzen wij u naar de apotheek.

Voor het aanvragen van chronische herhaalrecepten zijn er drie mogelijkheden:
1. U kunt uw aanvraag telefonisch indienen bij de apotheek middels het volgende telefoonnummer: 0492- 451616 of 0492-451618.
2. U kunt uw aanvraag via de website van de apotheek indienen: www.apotheekbeekendonk.nl.
3. Bij de ingang van de praktijk kunt u de etiketten van uw oude medicijnverpakkingen in de receptenbox deponeren.

Medicijnen die vóór 12.00 uur zijn aangevraagd kunt u de volgende werkdag na 12 uur bij de apotheek ophalen.

Medicijnen die besteld zijn in het weekend of op feestdagen kunt u 2 werkdagen later bij de apotheek ophalen.

Voor een bezoek aan de huisarts dient u een afspraak te maken (de praktijk heeft géén inloopspreekuur). Heeft u een klacht of vraag en wilt u hiervoor bij een huisarts op het spreekuur komen, maakt u dan een afspraak bij de (dokters)assistente middels ons telefoonnummer 0492-462200. Een afspraak duurt 10 minuten. Heeft u meerdere vragen of wilt u een gesprek, dan kunt u bij de assistente meer tijd aanvragen (een dubbele afspraak). Twijfelt u over hoeveel tijd u nodig heeft, overlegt u dan met de assistente.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen stellen om de reden van uw vraag of klacht te verhelderen. Hierdoor krijgt de assistente een goed beeld van de aard en het spoedeisende belang van uw klacht(en). Na het verkrijgen van de informatie kan:
1. de praktijkassistente u telefonisch advies geven,
2. de huisarts u terugbellen, of
3. u een afspraak worden aangeboden bij de huisarts of een andere medewerker in de praktijk.

Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

Ja, voor uw rijbewijskeuring kunt u in onze praktijk bij uw eigen huisarts terecht. Hiervoor dient u een eigen verklaring vanuit de gemeente mee te nemen en een urine voor onderzoek. Dit consult dient u zelf na afloop aan de balie bij de assistente contant te betalen. De kosten hiervoor zijn 50 euro.

Let op, dit betreft een keuring voor het ‘normale’ personenrijbewijs. Andere keuringen voor het rijbewijs, bijvoorbeeld voor de vrachtwagen, voeren wij niet uit.

Als u in de regio woonachtig bent, kunt u een afspraak maken met één van onze assistentes om u in te laten schrijven. Voor de inschrijving hebben wij de onderstaande gegevens nodig.

1. Gegevens van uw ziektekostenverzekeraar
2. Geldig legitimatiebewijs
3. Het dossier van uw vorige huisarts ( indien mogelijk)

Bent u in de regio woonachting en wilt u van huisarts veranderen dan vragen wij u een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

U kunt ook alvast onderstaand formulier downloaden en volledig invullen en ondertekenen en vervolgens een afspraak maken bij de assistente voor de inschrijving.
Download formulier

Een medicatiepaspoort kan u van pas komen, wanneer u verschillende medicijnen gebruikt en op reis gaat of een specialist gaat bezoeken. Het is een overzicht van uw medicatie, waarin de werkzame stof wordt genoemd en de dosering daarvan. U kunt hiervoor terecht bij uw apotheker.

Medisch

Nee, helaas kunt u niet meer terecht in onze praktijk voor de reizigersadvisering en vaccinaties omdat we geen gecertificeerde huisarts meer in dienst hebben. Via reisprik.nl kunt u zien wat voor u de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk is welke de reizigersvaccinaties  kan verstrekken of u maakt een afspraak via de GGD.

Indien u klachten heeft die passen bij een blaasontsteking (buikpijn, pijn bij het plassen, vaker plassen dan normaal etc.), dan kunt u elke werkdag voor 10.00 uur urine inleveren bij de balie van de praktijk. Merk het potje met uw naam en geboortedatum en geef aan de assistente door wat uw klachten zijn. Voor een betrouwbaar onderzoek is het van belang dat de urine direct gebracht wordt of niet langer dan twee uur buiten de koelkast is bewaard. ’s Middags tussen 14.00-16.00 uur kunt u de uitslag telefonisch opvragen bij de praktijkassistente.

https://www.thuisarts.nl/griep/ik-heb-griep
https://www.thuisarts.nl/koorts-bij-kinderen/mijn-kind-heeft-koorts

Ouderenzorg

Na een medische ingreep, blessure of bij ziekte heeft u soms tijdelijk een hulpmiddel nodig. Bijvoorbeeld een rolstoel, hoog/laag bed of douchestoel.
Veel hulpmiddelen leent u gratis voor maximaal 26 weken, want die worden vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering.
Organisaties:
1. Zorgboog thuiszorgwinkel Helmond, Kanaaldijk Noordoost 18 , 5701 SB, Helmond, https://www.zorgboogthuiszorgwinkel.nl/.
2. Zorgwinkel Savant aan Bogardeind 19 in Geldrop of via de website van Medicura.

U kunt dan contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente Laarbeek. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet regelt dat mensen met een ziekte, een fysieke of psychische beperking hulp, ondersteuning of de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben.

Voor u een aanvraag doet, is het beter eerst te bellen met het WMO Loket om te kijken of u aan het juiste adres bent voor uw aanvraag. U kunt een Wmo aanvraagformulier hulp bij het huishouden (Wmo) aanvragen en indienen bij het WMO loket. Als uw formulier bij de gemeente is ontvangen wordt uw aanvraag in behandeling genomen door een Wmo-consulent.

De consulent bekijkt wat uw beperkingen zijn, of vraagt advies aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij hulp bij het huishouden wordt ook gekeken of de extra zorg binnen het eigen gezin, of het eigen huishouden te regelen is. Als een van de gezinsleden uitvalt, is het immers heel gewoon dat de anderen taken overnemen. Wmo hulp bij het huishouden komt pas in beeld als uw huisgenoten de noodzakelijke zorg niet op een verantwoorde manier kunnen bieden of daar te zwaar door worden belast. Zo is er bv geen sprake van een Wmo vergoeding wanneer u een gezonde partner of andere volwassen huisgenoot heeft.

Na afronding van de indicatiestelling ontvangt u een positief of negatief besluit.

Voor vragen kunt u terecht bij het WMO loket van de gemeente, tel. 0492-469700. Het WMO loket is van maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 12.30 uur. Mailen kan ook naar wmo@laarbeek.nl . Het bezoekadres is: gemeentehuis Laarbeek, Koppelstraat 37 Beek en Donk. Ook kunt u terecht bij de servicepunten in de kernen.

Voor meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de voorzieningen kunt u terecht op www.rechtopwmo.nl.

Binnen onze huisartsenpraktijk bieden we een zorgaanbod voor ouderen in de thuissituatie. Het doel hiervan is om de zorg voor en rondom een oudere zo goed mogelijk te organiseren zodat zij op een veilige en verantwoorde manier thuis kunnen wonen en zelfredzaam kunnen blijven. Op verschillende vlakken kunnen zich problemen (gaan) voordoen: op lichamelijk, geestelijk of maatschappelijk gebied, in de zelfzorg of in de communicatie.

Hoe gaat dit in zijn werk? Als u bij uw huisarts of verpleegkundig specialist op het spreekuur komt en er bestaat een vermoeden dat er op bepaalde vlakken problemen bestaan (of kunnen gaan voordoen), wordt er in overleg met u gevraagd een gespecialiseerde wijkverpleegkundige ouderenzorg in te schakelen om u thuis te bezoeken of uw huisarts of verpleegkundig specialist verleent verder onderzoek.

Bij het inschakelen van de wijkverpleegkundige zal ze aan de hand van een vragenlijst verschillende zaken met u bespreken, zoals uw gezondheid, medicijn gebruik en eetgewoonten. Maar ook hoe actief en mobiel u bent, of u wel eens dingen vergeet en of u zich wel eens eenzaam voelt. Ook de veiligheid in en rond het huis komt tijdens het gesprek aan de orde. Zo zijn we er vroeg bij als iets minder goed gaat.

Tijdens het gesprek kan de wijkverpleegkundige u adviezen geven over bijvoorbeeld hulpmiddelen om het zelfstandig wonen gemakkelijker te kunnen maken. Het kan ook zijn dat er een afspraak met u gemaakt wordt voor een tweede bezoek om op een aantal onderwerpen wat dieper in te gaan. Het eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Wat gebeurt er na het gesprek? De wijkverpleegkundige bespreekt de uitkomsten van het gesprek met de verpleegkundig specialist. Samen wordt bepaald of er verdere begeleiding of inzet van andere zorgverleners nodig is, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, een fysiotherapeut, een diëtist of welzijnsorganisatie. Uiteraard wordt de samenwerking met andere zorgverleners met u besproken.

Zijn er kosten aan verbonden? Er zijn geen kosten aan verbonden. Er vindt geen verrekening met uw eigen risico plaats voor het bezoek van de wijkverpleegkundige ouderenzorg. Indien er aanvullend onderzoek, zoals laboratorium onderzoek of therapie (bijvoorbeeld fysiotherapie) nodig is wordt wel uw eigen risico aangesproken.

Verwijsbrief

Ja, voor bezoek aan een arts in het ziekenhuis heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. De huisarts geeft alleen een verwijzing als hij dit medisch noodzakelijk acht. Natuurlijk gebeurt dit pas als uw medische probleem niet binnen huisartsenpraktijk Medisch Centrum Beek en Donk kan worden opgelost.

Wanneer de huisarts u verwijst naar de specialist maakt hij een inschatting van de urgentie. Er zijn drie soorten verwijzing mogelijk: een spoedverwijzing (u moet nog dezelfde dag worden behandeld), een semi-spoedbehandeling (het is van belang dat u binnen enkele dagen wordt geholpen) en een reguliere verwijzing (u heeft te maken met de wachttijden van het ziekenhuis).

Als de wachttijd toch te lang is zijn er verschillende mogelijkheden:
• U kunt contact opnemen met andere ziekenhuizen om na te gaan of de wachttijden daar korter zijn. Ook op het internet is er informatie over de wachttijden te vinden.
• Ook kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Die kan u mogelijk informeren over de kortste wachttijden. Ook doen sommige verzekeraars aan wachttijdbemiddeling.

U heeft in principe geen verwijsbrief nodig voor een fysiotherapeut. Wel kan uw fysiotherapeut u om een verwijsbrief vragen. Uw huisarts zal vervolgens beoordelen of het noodzakelijk is deze uit te schrijven. Stuurt uw specialist u zonder verwijsbrief naar een therapeut en deze laatste wil alsnog een verwijsbrief, neemt u dan contact op met uw specialist.

Voor sommige therapeuten zoals de mondhygiënist, huidtherapeut ,diëtist, ergotherapeut, logopedist en podotherapeut is het bij sommige zorgverleners van belang dat u wel een verwijsbrief nodig heeft, indien u de behandeling vergoed wil krijgen. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Telefoonnummers

Praktijk: 0492-462200

Dit nummer is voor de normale telefonische contacten op werkdagen van 08:00 – 17:00 uur.
• afspraken
• overleg
• informatie

Spoed Overdag: 0492-462200, keuze 0 in het menu

(werkdagen 08:00 – 17:00 uur) Heeft u zeer dringend medische hulp nodig, dan kunt u op werkdagen gebruik maken van dit nummer. U krijgt dan direct een assistente aan de lijn.

Spoed Avond-Weekend-Nacht: 088-8765151

(avond na 17:00 uur/nacht tot 08:00 uur/weekend/feestdag).

Indien u in de avond, nacht, in het weekend of op een feestdag dringend medische hulp nodig heeft, kunt u gebruik maken van dit nummer en een afspraak maken met een waarnemend huisarts van de Spoedpost Helmond.

Chronische herhaalmedicatie: 0492-451616

Op dit nummer van de Apotheek Beek en Donk kunt u uw herhaalmedicijnen bestellen. Aanvragen van herhaalmedicatie kan telefonisch of via de website van de apotheek. Herhaalrecepten kunt u in principe de dag na bestellen in de apotheek ophalen. Mocht u de medicatie toch dezelfde dag nodig hebben, neem dan contact op met de apotheek.

U kunt uw medicatie tot 18.00 uur bestellen. Krijgt u uw medicijnen liever thuisbezorgd? Dat kan ook, de apotheek biedt een gratis bezorgservice binnen Laarbeek.

Adresgegevens
Burgemeester v.d. Weidenlaan 13
5741 AR
Beek en Donk

Alles over
GEZONDHEID & ZIEKTE