Inschrijven

Inschrijven

Bij onze huisartsengroepspraktijk kunt u zich als nieuwe patiënt aanmelden.

Als u in de regio Laarbeek woonachtig bent, kunt u zich in onze praktijk laten inschrijven. Voor de inschrijving willen wij u vragen om onderstaande formulieren volledig in te vullen en te ondertekenen en vervolgens aan de balie aan één van onze assistentes af te geven.

Het kan zijn dat de huisarts u eerst op het spreekuur uitnodigt voor een kennismakingsgesprek alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. De belangrijkste reden hiervan is dat wij, met name bij een complexe medische voorgeschiedenis, het belangrijk vinden dat er een goede basis is voor een wederzijdse vertrouwensband.

Wanneer u definitief bent ingeschreven en na ontvangst van uw medische gegevens van uw vorige huisarts kunnen wij indien gewenst een afspraak bij uw huisarts inplannen voor een kennismakingsgesprek wanneer de kennismaking nog niet heeft plaatsgevonden.

LET OP: de inschrijving in onze praktijk betekent niet dat u ook ingeschreven wordt bij apotheek Beek en Donk. Dit laatste moet u bij de apotheek zelf regelen.

Inschrijfformulier nieuwe patiënten

Inschrijfformulier nieuwe patiënten Engels

Opt-in registratieformulier