Reisvaccinatie

Reisvaccinatie

Gaat u naar een verre bestemming? Dan geldt vaak het advies om u te laten vaccineren of medicatie mee te nemen op uw reis. Voor uw reizigersvaccinaties kunt u niet bij onze praktijk terecht.  

U kunt voor een reisadvies op maat, het toedienen van vaccinaties, het vaccinatiepaspoort en eventueel een recept voor malariatabletten terecht bij diverse gespecialiseerde instanties zoals GGD reisadvies.

Meer informatie GGD

Geneesmiddelen meenemen naar buitenland

Gaat u op reis met een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt, dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen, een schengenverklaring of een engelstalige medische verklaring. Hieronder is alle informatie terug te vinden over reizen met deze geneesmiddelen.

Voor welke geneesmiddelen heb ik een verklaring nodig?

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten streng verboden. Op het overtreden daarvan staan strenge straffen. Geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen kunt u dus niet zomaar meenemen naar het buitenland. Dat geldt onder andere voor slaap- en kalmeringsmiddelen (bijv. Valium, Seresta), sterke pijnstillers (bijvoorbeeld Morfine), ADHD-middelen (bijv. Ritalin, Concerta) en medicinale cannabis.

Valt mijn medicijn onder de Opiumwet?

Vraag aan uw arts of apotheker of uw medicijn onder de Opiumwet valt. Of controleer of de (werkzame) stof in uw medicijn voorkomt in de lijst van middelen die onder de Opiumwet vallen.

Welke verklaring heb ik nodig?

Kijk op de website van het CAK welke verklaring u nodig heeft.

Schengenverklaring

Een Schengenverklaring is nodig om te reizen met geneesmiddelen die onder de opiumwet vallen binnen het Schengengebied. Doorloop onderstaande stappen om een Schengenverklaring aan te vragen. Houd rekening met een maximale doorlooptijd tijdens de zomerperiode van vier weken.

  • Download de schengenverklaring en vul onderdeel B in.
  • Vraag de voorschrijvend arts deel A en C in te vullen.
  • Stuur uw aanvraag voor een Schengenverklaring naar CAK. Neem deze verklaring mee op reis.

Reizen buiten het Schengengebied

In landen buiten het Schengengebied is een Engelstalige medische verklaring nodig die is opgemaakt en ondertekend door de voorschrijvend arts. 

In een medische verklaring verklaart de arts dat de patiënt geneesmiddelen met een opiumwetmiddel als bestanddeel gebruikt vanwege een bepaalde aandoening. Deze verklaring wordt opgesteld door de arts in briefvorm en moet in het Engels geschreven te zijn.